Ieškome naujų komandos narių

Sekmadienis, 04 rugpjūčio 2019 22:54

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai nuo 2019-09-02 reikia:
pradinių klasių mokytojo(0,9 etato, atlyginimas nuo 995 Eur iki 1401 Eur),;
dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojo (0,6 etato, atlyginimas nuo 663 Eur iki 934 Eur);
priešmokyklinio ugdymo (0,56 etato,atlyginimas nuo 497 Eur iki 749 Eur) Girdžių skyriuje;
neformaliojo švietimo (šachmatų būrelio) mokytojo (0,15 etato, atlyginimas nuo 166 Eur iki 234 Eur);
logopedo (-ės) (1 etatas, atlyginimas nuo 991 Eur iki 1313 Eur);
3 pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojų (1auklėtojui (-ai) 0,8 etato, atlyginimas nuo 565 Eur iki 850 Eur) nuolatiniam darbui.

Reikalavimai pradinių klasių mokytojui (-ai):

 • ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas (pradinio ugdymo pedagogika, mokytojo kvalifikacija);
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 •  informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 •  gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 •  gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 •  atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojui (-ai):

 •  turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ar jam prilygtą išsilavinimą, būti baigus religijų studijų krypties religinio švietimo studijų programą ir turėti pedagogo kvalifikaciją arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoju pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • turėti Katalikų bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą, suteikiantį teisę mokyti katalikų tikybos;
 • geras informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai priešmokyklinio ugdymo mokytojui (-ai):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ar jam prilygtą išsilavinimą, būti baigus ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka turėti išklausytus 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursus arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytoju pagal ikimokyklinio ar pradinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 •  informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 •  informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point ir pan.);
 •  gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 •  gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 •  atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai neformaliojo švietimo (šachmatų būrelio) mokytojui (-ai):

 •  turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ar jam prilygtą išsilavinimą bei atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 •  gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

           Reikalavimai logopedui (-ei):

 •  turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ar jam prilygtą išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializacija);
 •  informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 •  informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojui (-ai):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ar jam prilygtą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 •  atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 •  galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2019 m. rugpjūčio 21 d. (įskaitytinai). Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2019-08-28 116 kabinete nuo 13.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojo (-os) darbo vietą, nuo 13.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvas pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojų darbo vietas, nuo 14.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą logopedo (-ės) darbo vietą, nuo 15.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą neformaliojo švietimo (šachmatų būrelio) mokytojo (-os) darbo vietą, 2019-08-29 nuo 16.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą pradinių klasių mokytojo (-os) darbo vietą, nuo 16.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą priešmokyklinio ugdymo mokytojo (-os) darbo vietą.

Skaityti 126 kartai Atnaujinta Sekmadienis, 04 rugpjūčio 2019 23:15