Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2021 m. I ketv. vid. darbo
užmokestis ()
2020 m.        
IV ketv. (
)
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,5 2237,62 2247,31
Socialinis pedagogas* 1,50 1440,79 1545,24
Psichologas 1 1345,43 1546,59
Bibliotekininkas 1 1035,75 956,71
Bibliotekos vedėjas 1 1097,6 1039,92
Mokytojo padėjėjas*  1,50 767,77 690,93
Mokytojas 43,86 1507,29 1469,47
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 1040,62 1223,26
Rūbininkas-budėtojas 2,00 663,05 663,45
Valytoja* 9,70 663,05 678,53
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 880,10 878,18
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,25 663,05 662,42
Kiemsargis* 3,00 668,48 636,38

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2021-04-08