Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2021 m. I ketv. vid. darbo
užmokestis ()
2021 m. II ketv. vid. darbo
užmokestis ()
2021 m. III ketv. vid. darbo
užmokestis ()
2020 m.        
IV ketv. (
)
 
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,50 2237,62 2167,81 2139,48 2247,31  
Socialinis pedagogas* 1,50 1440,79 1359,8 1586,16 1545,24  
Psichologas 1 1345,43 1302,72 1539,63 1546,59  
Bibliotekininkas 1 1035,75 997,4 952,06 956,71  
Bibliotekos vedėjas 1 1097,6 1078,82 1052,66 1039,92  
Mokytojo padėjėjas*  2 767,77 769,95 739,37 690,93  
Mokytojas 43,01 1507,29 1478,58 1402,04 1469,47  
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 1040,62 1007,58 973,96 1223,26  
Rūbininkas-budėtojas 2,00 663,05 642,06 653,57 663,45  
Valytoja* 9,70 663,05 642,05 643,53 678,53  
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 880,10 883,35 771,15 878,18  
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,25 663,05 642,00 647,00 662,42  
Kiemsargis* 2,50 668,48 642,00 642,00 636,38  

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2021-10-12