Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2022 m. I ketv. vid. darbo
užmokestis ()
2022 m. II ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
  2021 m. IV ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,50 2627,89  3314,51   2689,23  
Socialinis pedagogas* 1,50 2123,09  2579,46   2021,00  
Psichologas 1 1966,77  2089,64   1973,11  
Bibliotekininkas 1 1137,00  1147,91   1193,91  
Bibliotekos vedėjas 1 1161,72  1161,55   1305,95  
Mokytojo padėjėjas*  2  924,19  815,48   956,57  
Mokytojas 43,12 1668,11  1729,02   1699,80  
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 1257,98  1226,27   1316,44  
Rūbininkas-budėtojas 2,00  734,68  735,22   756,15  
Valytoja* 9,70  738,01  735,74   733,36  
Sargas (naktinis sargas)* 2,75  972,46  947,07   955,23  
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,25  738,24  733,85   701,29  
Kiemsargis* 2,50  738,24  736,52   665,19  

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2022-07-21