Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2022 m. I ketv. vid. darbo
užmokestis ()
    2021 m. IV ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,50 2627,89     2689,23  
Socialinis pedagogas* 1,50 2123,09     2021,00  
Psichologas 1 1966,77     1973,11  
Bibliotekininkas 1 1137,00     1193,91  
Bibliotekos vedėjas 1 1161,72     1305,95  
Mokytojo padėjėjas*  2  924,19     956,57  
Mokytojas 43,12 1668,11     1699,80  
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 1257,98     1316,44  
Rūbininkas-budėtojas 2,00  734,68     756,15  
Valytoja* 9,70  738,01     733,36  
Sargas (naktinis sargas)* 2,75  972,46     955,23  
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,25  738,24     701,29  
Kiemsargis* 2,50  738,24     665,19  

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2022-04-12