Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2022 m. IV ketv. vid. darbo
užmokestis ()
 
2022 m. III ketv. vid. darbo
užmokestis ()
  
 
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,50  3177,16  3186,70  
Socialinis pedagogas* 1,50  2322,20  2258,76  
Psichologas 1  2243,02  1850,10  
Bibliotekininkas 1  1366,44  1151,22  
Bibliotekos vedėjas 1  1295,36  1128,99  
Mokytojo padėjėjas*  2  975,05  845,04  
Mokytojas 44,06  1948,17  1619,3  
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50  1526,59  1351,49  
Rūbininkas-budėtojas 2,00  762,81  737,62  
Valytoja* 9,70  768,34  732,82  
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 1040,39  951,68  
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,25  787,46  733,15  
Kiemsargis* 2,50  755,10  737,71  

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2023-01-10