7a, 7b, 8a, 8b klasių mokiniai dalyvavo „pabėgimo kambario“ veiklose

Šiandien 7a, 7b, 8a, 8b klasių mokiniai dalyvavo projekto „Escape disinfo“ „pabėgimo kambario“ veiklose. Tai sužaidybinta priemonė, skirta ugdyti mokinių kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo bei darbo komandoje gebėjimus.

Projektą „Escape disinfo“ įgyvendina asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ bendradarbiaujant su Britų taryba Lietuvoje. Užsiėmimus vedė lektoriai Goda ir Arminas iš Vilniaus.

Mokiniai taria nuoširdų AČIŪ Godai ir Arminui už pamokas kitaip, įdomius patyrimus, naujas žinias ir saldžius prizus 😊!

Ačiū pavaduotojai Loretai, socialinei pedagogei Saulenai, bibliotekininkėms Onutei ir Jolantai už kolegišką bendrystę vykdant projekto veiklas.

Mokytoja Liudmila