6b, 8a pamoka Jokūbaičių kaime

Gegužės 31 d. istorijos pamoka 6b, 8a klasės mokiniams vyko kitoje aplinkoje. Vykome į Jokūbaičių kaimą, kur aplankėme Jungtinės  Kęstučio apygardos pirmojo partizanų vado, karo lakūno, pulkininko Juozo Kasperavičiaus( slapyvardžiai Angis, Visvydas, Šilas) gimtąją sodybą. Pasisekė: radome dukterėčią, kuri prižiūri tėviškę, ir įdomiai papasakojo apie šios šeimos gyvenimą, kuo vertėsi, apie dėdės Juozo veiklą.

Toliu laukais, miškais vykome į visos Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio- Vytauto žeminę- vadavietę, Šapališkės miške. Lyja, kelias į mišką pažliugęs, bet mes įveikėme visas kliūtis. Mokiniai galėjo įsitikinti, kaip ir kokiomis sąlygomis gyveno laisvės kovų dalyviai. Kiekvienas norėjo pajausti tikrąjį partizanų gyvenimą, tad lipo į žeminę. Sužinojo šios žeminės istoriją, kodėl šiandien vadinama „prezidentūra“.

Grįžtant susidūrėme su gamtos kliūtimi – radome ant kelio užgriuvusį medį. Nieko nelaukdami ėmėmės veiklos. Visi, darniai dirbdami, pašalinome kliūtį, tad specialiųjų tarnybų pagalbos neprireikė.

Pavargę, bet pilni įspūdžių, sėkmingai sugrįžome į mokyklą.

Istorijos mokytoja Danguolė Juščienė