Saugi mokykla 2022-2023 mokslo metais

ABC tarybos veiklos planas 2022–2023 m. m.

Rugsėjo 30 d. įvyko pirmasis šiais mokslo metais prevencinės programos „Saugi mokykla" ABC tarybos susirinkimas. Susirinkimo metu buvo aptarti anketinės apklausos „5–8-ų klasių mokinių patyčių masto įvertinimo į jų saugią aplinką“ rezultatai, 2021–2022 m. m. veiklos plano įgyvendinimas ir planas naujiems 2022–2023 m. m. Labai džiaugiamės ir dėkojame visiems ABC tarybos nariams už dalyvavimą. Tikimės, kad bendra veikla prisidės prie saugios aplinkos kūrimo mūsų vaikams.