Į komandą kviečiame logopedus

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 13:50

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką 2 logopedų pareigoms užimti (1 etatas ir 0,75 etato, 1 etato atlyginimas nuo 916 Eur iki 1356 Eur) nuo 2020 m. spalio 8 d. nuolatiniam darbui.

Reikalavimai logopedui (-ei):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializacija);
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pratybose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2020 m. spalio 6 d. (įskaitytinai). Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2020-10-07 nuo 9.00 val. 116 kabinete.

Skaityti 154 kartai Atnaujinta Antradienis, 22 rugsėjo 2020 13:51