Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2019

Vadovaujantis „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 ir Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka, patvirtinta 2019 m. balandžio 8 d. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. VI-120 „Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo progimnazijoje tvarkos tvirtinimo“ vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.

Išsami informacija apie NMPP testus skelbiama  http://www.nec.lt

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO TVARKARAŠTIS