Lietuvių kalbos dienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija kviečia bendruomenes, įstaigas ir organizacijas 2021 m. vasario–gegužės mėn. surengti Lietuvių kalbos dienas. Tai jau šeštą kartą vyksianti akcija, kurios vienas pagrindinių tikslų – didinti lietuvių kalbos prestižą ir sklaidą. Lietuvių kalba yra mūsų tapatybės savastis, todėl organizuoti Lietuvių kalbos renginius ir dalyvauti juose yra garbė bei pareiga.     

Kartu su pirmu oro įkvėpimu ir su pirmu motinos pieno lašu gavome gimtą kalbą. Kalbą, kuri yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Ir ne tik aš ją gavau, bet ir Tu, ir Jūs… Lietuvių kalba – tai pats brangiausias turtas, kurį mes turime. Todėl privalome tai branginti ir saugoti, didžiuotis tuo ką turime, didžiuotis savo istorija, savo šaknimis.

Savo senumu lietuvių kalba stebina kalbininkus, kurie laiko ją arijų (indoeuropiečių) pradiniu kamienu. Savo žodynu ji yra labai turtinga. Mūsų kalba iki šių dienų išlaikė savo senovinę formą. Didžiausiuose pasaulio universitetuose galima studijuoti lietuvių kalbą. Kalbą, be kurios pagalbos šiais laikais neįmanoma pilnavertiškai suvokti senojo pasaulio kalbų istorijos. Profesorius H. Pedersen yra pastebėjęs, kad „nė viena iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų negali susilyginti su lietuvių kalba“. Turime saugoti savo kalbą, kovoti su svetimybėmis, turime daryti viską, kad neišnyktų mūsų tarmės. Tauta gyva tol, kol gyva jos kalba.

Kviečiu visus Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos knygos bičiulius šiuo laikotarpiu skaityti tik Lietuvių autorių kūrybą, ir pasidalinti patirtais įspūdžiais. Mano asmeninis atradimas – rašytojas Jonas Užurka ir jo istoriniai romanai.

Bibliotekininkė Jolanta

knygos 1

knygos 3

knygos 2

knygos 4