Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2018 m. vid. darbo
užmokestis ()
2019 m.        
I ketv. (
)
2019 m.       
II ketv. (
)
2019 m.       
III ketv. (
)
2019 m.       
IV ketv. (
)
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,5 1286,81 1673,22  1821,52    
Logopedas* 0,75 575,94 970,58  869,47    
Socialinis pedagogas* 1,5 831,6 1193,26  1199,37    
Psichologas 1 741,27 1061,86  1056,11    
Bibliotekininkas 1 600,24 772,95  773,83    
Bibliotekos vedėjas 1 652,39 848,52  848,52    
Mokytojo padėjėjas*  2 505,4 574,98  539,99    
Mokytojas 43,41 839,07 1268,87  1263,9    
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,5 572,72  768,92  866,02    
Rūbininkas-budėtojas 2 437,86  559,02  579,54    
Valytoja* 11,20 420,47 561,12  560,87    
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 484,23 624,73  653,14    
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,75 437,86 559,02  576,06    
Kiemsargis* 3 437,99 560,97  567,78    

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2019-08-14