Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2019 m. vid. darbo
užmokestis ()
2020 m.        
I ketv. (
)
2020 m.        
II ketv. (
)
2020 m.        
III ketv. (
)
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,00 1596,22 2196,56 2203,00 2418,63
Logopedas* 0,72 907,71 1041,61 1057,66 962,72
Socialinis pedagogas* 1,50 1211,67 1395,23 1700,41 1305,49
Psichologas 1 1164,39 1310,13 1323,22 1256,65
Bibliotekininkas 1 767,98 736,61 705,62 834,58
Bibliotekos vedėjas 1 839,42 792,99 766,59 912,34
Mokytojo padėjėjas*  1,50 553,36 541,27 700,58 675,20
Mokytojas 44,69 1061,85 1182,09 1211,21 1348,10
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 911,08 966,68 1012,55 959,79
Rūbininkas-budėtojas 2,00 574,60 597,06 616,79 607,33
Valytoja* 11,20 528,88 580,93 616,79 607,49
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 756,28 815,05 837,25 777,12
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,75 590,04 559,07 616,79 607,74
Kiemsargis* 3,00 585,09 602,41 617,84 611,04

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2020-10-15