Naujamiesčio progimnazijos BOSĖS

Penktadienis, 16 spalio 2020 16:51

Nuoširdžiausi sveikinimai mūsų “BOSĖMS” nuo progimnazijos mokytojų.
Ačiū už kolektyvo būrimą draugėn.

boses

Kadangi nemažai progimnazijos mokinių po pamokų praleidžia bibliotekoje (žaidžia žaidimus, laukia autobusų, ruošia namų darbus, skaito žurnalus, knygas), o bibliotekos fondai skurdoki (ypač trūksta paaugliams skirtos grožinės literatūros, žurnalų, stalo žaidimų), nuo rugsėjo mėnesio prasideda neformaliojo vaikų švietimo veiklų programa 5–8 klasių mokiniams „Bibliotekoje po pamokų“. Programos tikslas – sudaryti mokiniams galimybes turiningai praleisti laisvalaikį, išbandyti save organizuojamose veiklose, iš kurių dalis skirta Vinco Grybo ir tautodailės metams paminėti. Programos įgyvendinimo metu bibliotekoje bus sukurta poilsio zona, įsigyta stalo žaidimų, priemonės poilsio zonai sutvarkyti. Veiklos vyks iki gruodžio 15 dienos, kurių metu mokiniai susitiks su rašytojais, poetais ir žurnalistais, vyks kūrybinių dirbtuvėlių užsiėmimai, o programą vainikuos išvyka į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

Jau pirmomis rugsėjo savaitėmis prasidėjo vidinio progimnazijos kiemelio sienų tvarkymas. Dailės būrelio „Spalvų paletė“ nariai su vadove Galina Sniečkuvienė dėkoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Oksanai Sutkaitienei ir darbininkams už sienų paruošimą, kurios bus papuoštos mokinių sukurtomis dekoracijomis. O štai spalio 6 dieną jaunieji progimnazijos žurnalistai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Vilmos Masaitienės, susitiko su žurnaliste Daiva Bartkiene. Mokiniams buvo smalsu, koks tas žurnalisto darbas, kokių asmeninių savybių reikia turėti, jei nori pasirinkti šią profesiją. Savo eilės dar laukia „Dailiojo medžio“ būrelis ir jų vadovas Vygaila Štulas.

O kad ši programa finišuoja, reikia padėkoti jos sumanytojoms ir vykdytojoms: bibliotekos vedėjai Onai Lažauninkienei ir bibliotekininkei Jolantai Savickienei. Belieka palinkėti gražaus bėgimo į finišą!

     

Vilma Masaitienė
Lietuvių kalbos mokytoja

 

Chemijos pamoka

Penktadienis, 02 spalio 2020 10:46

Mūsų progimnazija dalyvauja įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto metu gautos mokymo priemonės naudojamos gamtos mokslų pamokose. Per chemijos pamokas aštuntokai tyrė medžiagų tankį ir kitas savybes. Palengvino darbą naujos patogios pipetės, plautuvai ir modernios kompaktiškos elektroninės svarstyklės.

Vidmantas Straukas
chemijos mokytojas

 

PAMININT EUROPOS KALBŲ DIENĄ

Pirmadienis, 28 rugsėjo 2020 08:37

Penktadienį,  rugsėjo 25 dieną, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 5-8 klasių mokiniai minėjo Europos kalbų dieną. Anglų kalbos pamokų metu mokiniai komandomis atsakinėjo į viktorinos klausimus. 5-ų klasių mokiniai varžėsi penkiuose turuose, kurių metu turėjo įvardinti Europos valstybių sostines, vėliavas, įžymias vietas, atpažinti kalbas iš muzikinio kūrinio ištraukos. 6-8 klasių mokinių laukė trys turai, kurių metu taip pat reikėjo atpažinti kalbą iš skambančios dainos ištraukos bei parinkti atsakymus į pateiktus klausimus. Pavyzdžiui, kaip pasakytumėte „Labas“ estų kalba arba koks buvo populiariausias angliškas žodis 2018 metais.      

 

ESMūsų progimnazija dalyvauja įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.


2019-2020 m. m. pradinių klasių mokiniams yra gautos naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti. Mokymo priemonių suma 3190,77 EUR.
2019-2020 m. m. progimnazijos gamtamokslių kabinetai šiais metais taip pat pasipildė naujomis priemonėmis gamtos stebėjimams ir laboratoriniams tyrimams 5-8 klasėse vykdyti už 4315,76 EUR.

2020m. vasario mėn. gamtamokslių kabinetai vėl pasipildė naujomis priemonėmis. Mokymo priemonių suma 4414,08 EUR.

Projekto metu gautos mokymo priemonės aktyviai naudojamos pamokose. Pamokos tapo mokiniams įdomesnės, mokiniai labiau motyvuojami pažinti supančią aplinką ir ją tausoti.

 

Kuriame taikią bendruomenę

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 21:12

Rugsėjo 21-osios popietę Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenės nariai lankėsi Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir perdavė pradėtą VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro lankytojų iniciatyvą „Kuriame taikią bendruomenę“, skirtą Tarptautinei taikos dienai paminėti.

Mes galime daryti pokytį.

 

Į komandą kviečiame logopedus

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 13:50

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką 2 logopedų pareigoms užimti (1 etatas ir 0,75 etato, 1 etato atlyginimas nuo 916 Eur iki 1356 Eur) nuo 2020 m. spalio 8 d. nuolatiniam darbui.

Reikalavimai logopedui (-ei):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializacija);
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pratybose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2020 m. spalio 6 d. (įskaitytinai). Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2020-10-07 nuo 9.00 val. 116 kabinete.