Specialioji pedagogė

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VILMOS RAŽEVIČIUTĖS DARBO GRAFIKAS
2018-2019 M. M. II PUSMEČIUI

Savaitės diena

 

Darbo laikas

PIRMADIENIS

 

7.45-8.00 Kita veikla (netiesioginio darbo valandos)

8.00-8.55 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais

9.40-10.55 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais

11.40-12.45 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais

ANTRADIENIS

 

7.45-8.00 Kita veikla (netiesioginio darbo valandos)

8.00-12.00 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais

TREČIADIENIS

 

7.45-8.00 Kita veikla (netiesioginio darbo valandos)

8.00-12.45 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais

12.45-13.15 Pietų pertrauka, skirta pailsėti ir pavalgyti

13.15-15.15 Konsultacijos ugdytinių ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams.

15.15-16.45 Kita veikla (netiesioginio darbo valandos)

KETVIRTADIENIS

    

7.45-8.00 Kita veikla (netiesioginio darbo valandos)

8.45-12.00 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais

PENKTADIENIS

 

7.30-8.00 Kita veikla (netiesioginio darbo valandos)

8.00-10.45 Specialiosios pamokos, užsiėmimai su mokiniais