Laisvos darbo vietos

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai reikia 4 mokytojo padėjėjų (vieno 0,75 etato ir trijų po 0,5 etato) laikinam darbui (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024-06-07). Atlyginimas už 1 etatą nuo 949 iki 1004 Eur.

Reikalavimai mokytojo padėjėjui:                   

- ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
- pareigingumas, kantrybė, tolerantiškumas, geranoriškumas;
- gerai mokėti valstybinę kalbą;
- gebėjimas sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (kitais vaiko atstovais pagal įstatymą), pedagogais bei kitais progimnazijos darbuotojais.

Privalumai:  

- pedagogo kvalifikacija;
- darbo patirtis su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;
- rekomendacijos.

Reikalingi dokumentai:

- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
- gyvenimo aprašymas (CV);
- motyvacinis laiškas.

CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Mokytojo padėjėjas“ siųsti iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. (įskaitytinai) el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.


Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo (0,2 etato, atlyginimas nuo 324 Eur iki 424 Eur), logopedo (0,5 etato, atlyginimas nuo 810 Eur iki 1060 Eur), specialiojo pedagogo (0,5 etato, atlyginimas nuo 810 Eur iki 1060 Eur), psichologo (1 etatas, atlyginimas nuo 1620 Eur iki 2119 Eur) pareigoms užimti nuolatiniams darbui nuo 2023-09-01 ir pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti (1 etatas, atlyginimas nuo 1620 Eur iki 2119 Eur) laikinam darbui nuo 2023-09-01. Nurodyti atlyginimai neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

              Reikalavimai istorijos mokytojui:

 • baigta istorijos mokytojų rengimo programa ar istorijos mokslų programa arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant istorijos mokytoju pagal istorijos programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai pradinių klasių mokytojui:

 • baigta Pradinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos programa arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant pradinių klasių mokytoju pagal pradinio ugdymo programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

            Reikalavimai logopedui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar yra baigta specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programa (specializacija);
 • informacinių komunikacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, neteisimo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai specialiajam pedagogui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo, ar oligfrenopedagogo kvalifikaciją arba specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį arba baigta specialiosios pedagogikos ir logopedijos, arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų programa (specializacija);
 • informacinių komunikacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, neteisimo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai psichologui:

 • turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas)“;
 • studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 116 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. (įskaitytinai) arba pateikiami elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 79002 arba 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2023-08-25 115 kabinete.