Laisvos darbo vietos

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo (0,4 etato, atlyginimas nuo 489 Eur iki 688 Eur) pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui. Nurodytas atlyginimas neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.                       

Reikalavimai užsienio kalbos (vokiečių) mokytojui (-ai):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus vokiečių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programą ar vokiečių kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant užsienio kalbos (vokiečių) mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).“;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. (įskaitytinai). Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Pokalbis vyks 2021-08-30 nuo 9.00 val. 116 kabinete.