Laisvos darbo vietos

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia užsienio kalbos (anglų) 2 mokytojų (2 etatai, atlyginimas nuo 1660 Eur iki 2330 Eur), logopedo (0,5 etato, atlyginimas nuo 830 Eur iki 1165 Eur), psichologo (1 etatas, atlyginimas nuo 1660 Eur iki 2330 Eur) pareigoms užimti nuolatiniams darbui. Nurodyti atlyginimai neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

Reikalavimai užsienio kalbos (anglų) mokytojui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus anglų kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programą ar anglų kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant užsienio kalbos (anglų) mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

            Reikalavimai logopedui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar yra baigta specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programa (specializacija);
 • informacinių komunikacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, neteisimo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai psichologui:

 • turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas)“;
 • studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 116 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2024 m. birželio 14 d. (įskaitytinai) arba pateikiami elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: +370 447 79002 arba +370 447 51090.

Pokalbiai vyks 2024-06-20 115 kabinete.

Kontaktai

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Kalninės g. 39,  LT–74179 Jurbarkas 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190917932 
+370 447 51090
info@jnp.lt

Naujienlaiškis