Padaliniai

Progimnazijos skyrius, turintis kitą buveinę – Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos Girdžių skyrius:

buveinė – Ateities g.15, Girdžių k., Girdžių šen., Jurbarko r. savivaldybė;

mokymo kalba – lietuvių;

mokymo formos – grupinis ir pavienis.

vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programos.