Metodinės grupės

2023–2024 m. m. metodinių grupių pirmininkai:

  • Ovidija Unčiurienė – socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės pirmininkė
  • Vitalija Majorovienė –  kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
  • Vidmantas Straukas – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
  • Audrius Tirlikas – kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
  • Aušra Žižienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
  • Vilma Masaitienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
  • Saulena Lukšienė –  pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupės, pirmininkė.