Pareigybės

Bibliotekininkas

Bibliotekos vedėjas

Budėtojas

Buhalteris

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Elektrikas

Kompiuterijos inžinierius

Kiemsargis

Laborantas

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Raštinės vedėjas

Sargas

Sekretorius

Vairuotojas

Valytojas

Vyriausiasis buhalteris

 
  

Anglų kalbos mokytojas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

Biologijos vyresnysis mokytojas

Chemijos mokytojas metodininkas

Dailės vyresnysis mokytojas

Etikos mokytojas

Fizikos mokytojas

Geografijos mokytojas metodininkas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Istorijos mokytojas metodininkas

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnysis mokytojas

Matematikos vyresnysis mokytojas

Matematikos mokytojas metodininkas

Muzikos vyresnysis mokytojas

Pradinių klasių mokytojas

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Rusų kalbos mokytojas

Rusų kalbos mokytojas metodininkas

Technologijų vyresnysis mokytojas

Technologijų mokytojas metodininkas

Tikybos mokytojas

Vokiečių kalbos mokytojas

Žmogaus saugos vyresnysis mokytojas

 
  

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

Choreografijos mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Neformaliojo švietimo vadovas

Socialinis pedagogas, pakeitimai

Specialusis pedagogas

Psichologas, pakeitimai