Pareigybės

Bibliotekininkas

Bibliotekos vedėjas

Budėtojas

Buhalteris

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Elektrikas

Kompiuterijos inžinierius

Kiemsargis

Laborantas

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

Raštinės vedėjas

Sargas

Sekretorius

Vairuotojas

Valytojas

Vyriausiasis buhalteris

 
  

Anglų kalbos mokytojas

Anglų kalbos vyresnysis mokytojas

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

Biologijos vyresnysis mokytojas

Chemijos mokytojas metodininkas

Dailės vyresnysis mokytojas

Etikos vyresnysis mokytojas

Fizikos mokytojas

Geografijos mokytojas metodininkas

Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

Istorijos mokytojas metodininkas

Istorijos mokytojas

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnysis mokytojas

Matematikos vyresnysis mokytojas

Muzikos vyresnysis mokytojas

Pradinių klasių mokytojas

Pradinių klasių vyresnysis mokytojas

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Rusų kalbos mokytojas

Rusų kalbos mokytojas metodininkas

Technologijų vyresnysis mokytojas

Technologijų mokytojas metodininkas

Tikybos mokytojas

Vokiečių kalbos vyresnysis mokytojas

Žmogaus saugos vyresnysis mokytojas

 
  

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

Choreografijos mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Neformaliojo švietimo vadovas

Socialinis pedagogas, pakeitimai

Specialusis pedagogas

Psichologas, pakeitimai

 

 

Kontaktai

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Kalninės g. 39,  LT–74179 Jurbarkas 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190917932 
+370 447 51090
info@jnp.lt

Naujienlaiškis