Suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis už projektą "Good N.E.W.S.! I'm in EU!

e

Prabėgo pirmieji tarptautinio Erasmus+ projekto „Diversity is a Fact Inclusion is an Act“ metai. Šis laikotarpis buvo nenuspėjamas ir nepalankus vizitams į užsienio šalis, nes ilgai besitęsiantis karantinas neleido keliauti po pasaulį. Nors dėl esančios pandeminės situacijos tarptautinių mobilumų nevykdėme, tačiau projekto veiklos po truputį įsibėgėjo, stengėmės karantiną išnaudoti pasiruošimui būsimiems didesniems renginiams ir kitoms aktyvioms veikloms.

Pasikeitusios gyvenimo ir darbo sąlygos pažadino kūrybiškumą, į procesus stengėmės žiūrėti kuo lanksčiau. Visi ieškojome būdų, kaip galima atliepti pasikeitusius projektų partnerių, dalyvių poreikius: kaip tam tikrus formatus perkelti į skaitmenines erdves.

Nuotoliniu būdu vyko susitikimai, konsultacijos,  diskusijos su projekto partneriais. Visi kartu tarėmės, keitėmės idėjomis, planavome. Bandymo keliu buvo ieškoma įvairių būdų, kaip dirbti ir tęsti projektą.

Naudojant įvairias nuotolines ryšio priemones ir programas, pirmaisiais projekto vykdymo metais buvo sukurta bendra eTwinning platforma, vyko virtualūs šalių ir ugdymo įstaigų prisistatymai, virtuali piešinių, skirtų tolerancijos dienai, paroda, sukurtas projekto logotipas. Su projekto partneriais pasidalinome savo senelių ir prosenelių žaidimais, išbandėme kitų šalių pasiūlytus žaidimus.

Laukiame sekančių mokslo metų ir tikimės, kad nuo rudens susitikimai su projekto partneriais vyks jau gyvai. 

Edukacinė ekskursija į Šventąją

Antradienis, 15 birželio 2021 13:23

Birželio 14 d. 8c ir 5d klasių mokiniai vyko į edukacinę ekskursiją į Šventąją, BOOM pramogų parką. Kelionės metu mokiniai klausėsi geografijos ir istorijos mokytojų pasakojimų. Istorijos mokytoja priminė, kuo svarbi Lietuvos atmintinų datų kalendoriuje birželio 14 d., papasakojo apie Lybiškių geležinkelio stotį, iš kurios buvo vežami į tremtį Jurbarko krašto žmonės. Geografijos mokytoja pasakojo apie Baltijos jūros susiformavimą ir ekonominę reikšmę. Šventojoje aplankėme Žemaičių Alką, pasisėmėme gerų įspūdžių dalyvaujant edukacijoje „Garso magija“, pietavome ir pramogavome BOOM parke, vaikščiojome Pelkių take, džiaugėmės Baltijos jūra, nuostabiu oru ir gražiu tarpusavio bendravimu.

Danguolė Juščienė ir Ovidija Unčiurienė

 

Gegužės 22 dieną įvyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas. Projekto veikloje dalyvavo 100 mokinių ir 14 mokytojų iš 4 valstybių. Projekto kuratoriai apžvelgė visas veiklas, kurias įvykdė projekto dalyviai iš Turkijos, Lietuvos, Italijos ir Gruzijos. Nors projektas truko tik 6 savaites, atlikta tikrai daug. Mokiniai kūrė projekto emblemas, plakatus ir šūkius, knygų skirtukus, animacinių veikėjų lūpomis įrašė trumpus video su savo mintimis apie eTwinning platformą, suskirstyti į penkias mišrias komandas sukūrė bendrus video su klausimais ir atsakymais apie eTwinning platformą, WordArt programos pagalba kūrė žodžių debesis eTwinning tema, iš Pixton programa sukurtų komandų nuotraukų sukūrė dėliones, iškilmingai paminėjo eTwinning dieną bendroje konferencijoje su kitu projektu ir svečiais. Baigiamajame projekto dalyvių susitikime visiems mokiniams ir jų mokytojams buvo įteikti elektroniniai projekto pažymėjimai. Ačiū mūsų mokyklos komandos nariams – Austėjai ir Kamilei iš 7c klasės, Matui ir Tomui iš 7b klasės, Rimgailei ir Agnei iš 8b klasės bei jų anglų kalbos mokytojai Daivai Petrauskaitei už įdėtą darbą, skirtą laiką ir parodytą kūrybiškumą.

 

Laisvos darbo vietos

Ketvirtadienis, 03 birželio 2021 21:56

              Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai reikia 2 logopedų (1 etatas ir 0,75 etato, 1 etato atlyginimas nuo 920 Eur iki 1363 Eur), socialinio pedagogo (0,5 etato, atlyginimas nuo 476 Eur iki 733 Eur), 1 pradinių klasių mokytojo (1 etatas, atlyginimas nuo 1223 Eur iki 1719 Eur), 1 muzikos mokytojo darbui su pradinių klasių mokiniais (0,8 etato, atlyginimas nuo 978 Eur iki 1375 Eur), užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo (0,4 etato, atlyginimas nuo 489 Eur iki 688 Eur) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui. Nurodyti atlyginimai neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

              Reikalavimai logopedui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją);
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pratybose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

            Reikalavimai socialiniam pedagogui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgytą socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro ar bakalauro, ar magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, ar baigtą socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgytą pedagogo kvalifikaciją, ar įgytą socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai pradinių klasių mokytojui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant pradinių klasių mokytoju pagal pradinio ugdymo programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai muzikos mokytojui darbui su pradinių klasių mokiniais:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant pradinių klasių mokytoju pagal pradinio ugdymo programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ arba turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, arba būti baigus muzikos mokytojų rengimo programą ar muzikos programą, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant muzikos mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ ir įgijus meninio ugdymo (muzikos) organizavimo kompetenciją, leidžiančią vykdyti meninio ugdymo (muzikos) ugdomąsias veiklas įgyvendinant pradinio ugdymo programas;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai užsienio kalbos (vokiečių) mokytojui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus vokiečių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programą ar vokiečių kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programą, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant užsienio kalbos (vokiečių) mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).“;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2021 m. birželio 16 d. (įskaitytinai) arba siųsti el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama telefonu 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2021-06-17 116 kabinete:

- nuo 14.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą pradinių klasių mokytojo darbo vietą;

- nuo 15.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą muzikos mokytojo darbui su pradinių klasių mokiniais darbo vietą;

- nuo 15.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo darbo vietą;

- nuo 16.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą socialinio pedagogo darbo vietą;

- nuo 16.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą logopedo darbo vietą.

Internetinis projektas „Let‘s Create a Strory“

Ketvirtadienis, 03 birželio 2021 21:35

Nauja patirtis 2020 metų pabaigoje Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 8c klasės mokinės Akvilė Frišmantaitė, Aistė Ambrasaitė, Austėja Tenikaitytė ir Rūta Zobielaitė priėmė mokytojos Rūtos Tirlikienės iššūkį dalyvauti respublikiniame internetiniame projekte „Let‘s Create a Strory“, kurį organizavo Tauragės Žalgirių gimnazija. Tikslas – sukurti istorijos dalį (anglų kalba) ir iliustracijas jai. Ilgasis karantinas mums nesutrukdė, nes į pagalbą pasitelkėme Padlet platformą, kurioje mokinės bendradarbiaudamos papildė viena kitos mintis, nuostabiai atskleidė savo kūrybiškumą ir sukūrė puikius piešinius pasinaudodamos aggie.io programa. Ilgai laukę, pagaliau sulaukėme galutinio produkto – internetinės knygos, kurią ir pradeda mūsų progimnazijos mokinių darbas. Kviečiame visus pasigrožėti: https://viewer.joomag.com/-/0102608001618238970?p=302

Konkursas „Ginti, saugoti, mylėti“

Antradienis, 01 birželio 2021 12:42

2021 metų gegužės mėnesį Jurbarko Naujamiesčio progimnazija kartu su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatu organizavo respublikinį eilėraščių konkursą „Ginti, saugoti, mylėti“. Konkursui buvo pateikta 50 eilėraščių iš 9 Lietuvos miestų. Dėkojame už dalyvavimą respublikiniame mokinių eilėraščių konkurse „Ginti, saugoti, mylėti“. Džiaugiamės, kad visi kartu išsakome savo nuomonę apie svarbą gerbti ir saugoti prigimtines vaiko teises ir orumą.

SVEIKINAME VISUS VAIKUS SU TARPTAUTINE VAIKŲ GYNIMO DIENA!

Pamokos, kurių mus moko vaikai yra kur kas svarbesnės ir vertingesnės už pamokas, kurių mes mokome juos. Todėl geriausia, ką galime padaryti, tai stengtis į pasaulį žiūrėti savo vaiko akimis. Akimis, kurios nėra ciniškos ar skeptiškos. Akimis, kurios nuoširdžiai gėrisi ir žavisi, viskuo ką mato. (Lestle Inner)

Konkurso dalyvių sąrašas 2021-06-01

Konkurso nugalėtojų sąrašas 2021-06-01

Eilėraščiai