Kalendorius

Kalendorinis ugdymo planas 2020–2021 m. m.

 Pusmečiai Prasideda  Baigiasi
 Pirmas pusmetis  2020-09-01  2021-01-29
 Antras pusmetis  2021-02-01  mokslo metų pabaiga

 

Mokymosi trukmė

 

 Klasė  

Ugdymo proceso     Ugdymo proceso trukmė 
 pradžia pabaiga  Savaičių skaičius Dienų skaičius  
1–4

 2020-09-01

 2021-06-03 35 173
5–8  2021-06-17 37  183

 

Atostogos  Prasideda Baigiasi
 Rudens  2020-10-26  2020-10-30
 Žiemos (Kalėdų)  2020-12-23  2021-01-05
 Žiemos  2021-02-15  2021-02-19
 Pavasario (Velykų)  2021-04-06  2021-04-09