Kalendorius

Kalendorinis ugdymo planas 2022–2023 m. m.

 Pusmečiai Prasideda  Baigiasi
 Pirmas pusmetis  2022-09-01  2023-01-31
 Antras pusmetis  2023-02-01  mokslo metų pabaiga

 

Mokymosi trukmė

 

 Klasė  

Ugdymo proceso     Ugdymo proceso trukmė 
 pradžia pabaiga  Savaičių skaičius Dienų skaičius  
1–4

 2022-09-01

 2023-06-08 35 175
5–8  2023-06-22 37 185

 

Atostogos  Prasideda Baigiasi
 Rudens  2022-10-31  2022-11-04
 Žiemos (Kalėdų)  2022-12-27  2023-01-07
 Žiemos  2023-02-13  2023-02-17
 Pavasario (Velykų)  2023-04-11  2023-04-14