Psichologė

Mokyklos psichologė Vaida Beinarienė

Mokyklos psichologo asistentas padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
Taip pat jis bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius. 
Mokyklos psichologo asistentas dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais, šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais, veda psichologijos pamokas,  veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes, atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

PSICHOLOGĖS VAIDOS BEINARIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės diena

Kontaktinės valandos*

Nekontaktinės valandos**

Pirmadienis

10.00–12.00
12.30–16.00

7.30–10.00
16.00–17.30

Antradienis

Trečiadienis

10.00–12.00
12.30–16.00

7.30–10.00
16.00–17.30

Ketvirtadienis

 10.00–12.00
12.30–16.00

 7.30– 10.00
16.00–17.30

Penktadienis

10.00–12.00
12.30–15.00

7.30–10.00
15.00–15.30

 

12.00–12.30 val. – laikas skirtas pavalgyti ir pailsėti

 

 * Kontaktinės valandos – 20 valandų skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos – 20 valandų skirtos profesinės kvalifikacijos tobulinimui , mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, seminarams, tyrimams ir t.t.

Pateikti jums rūpimus klausimus ar registruotis individualioms konsultacijoms galima e-paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.